Zamieszczenie rolet w projekcie

Zamieszczenie rolet w projekcie

Rolety naokienne CleverBox można stosować w nowym budownictwie oraz przy modernizacji budynków już istniejących. Decyzję o zastosowaniu rolet CleverBox w nowym budownictwie  najlepiej podjąć na etapie projektu domu lub ostatecznie w momencie wstawiania stolarki okiennej. W przypadku modernizacji budynku już istniejącego decyzję należy podjąć na etapie wymiany okien. Uwzględnienie rolet CleverBox w projekcie wymaga od architekta powiększenia wysokości otworu okiennego o określony wymiar skrzynki.